Til erhvervslivet

Firmaer og virksomheder er selvfølgelig velkommen til at booke alle mine foredrag. Nedenfor præsenteres imidlertid foredrag, hvis emner gør dem særligt relevante for erhvervslivet.

Selv om der ikke er tale om egentlige kurser, kan begge foredrag tjene til både inspiration og afskrækkelse; historiens eneste virkelige eksistensberettigelse er jo netop, at vi kan lære af den – både dens succes´er og dens fiaskoer.

Det er også muligt at booke mig til et mere målrettet foredrag/oplæg om særlige aspekter af erhvervslivets historie (jeg har f.eks. tidligere holdt foredrag om smedefagets rødder, og om teknologiens historie).

Kåre Johannessen

Gilder og Laug – erhvervslivets rødder i Europa

Håndværkere og handlende har eksisteret til alle tider – men en egentlig professionel handelsstand dukker først op i middelalderen. Allerede fra starten vinder de økonomisk magt, men politisk indflydelse er fortsat forbeholdt adelen og kirken. I foredraget følges dansk erhvervslivs fremvækst i en europæisk kontekst, fra den spæde start med vikingetidens håndværkere og købmænd, over middelalderens magtfulde hanseforbund og købstædernes gilder og laug, til reformationstidens største håndværker-ven: den forkætrede kong Christiern II. Undervejs berettes om erhvervslivets rolle i opbygningen af byerne, og om de mange uventede sider af de middelalderlige erhvervsorganisationers virke – fra social sikkerhed over uddannelse til sjælefrelse… og teater!

Lederen og Ledelsen – magtens forvaltning gennem 4.000 år

Fra de ægyptiske faraoners guddommelige styre over Athens demokrati til den romerske republik og kejserdømmet, via de ryggesløse vikinger over middelalderens krigerkonger og den engelske borgerkrigs opgør mellem kongemagt og parlament, enevældens magtfuldkomne styreform til 1800-tallets borgerlige fyrster – Napoleon og Bismarck – og endelig ud i den Første Verdenskrigs mudrede skyttegrave! Vandringen i ledelsens fodspor er lang og kringlet, og viser eksempler på skiftede tiders forskellige bud på ”Den Gode Leder.”

Kontakt mig for en snak om et sådant specialiseret foredrag.